Ondernemer die de waarde van haar bedrijf wil berekenen

Bedrijfsovername: verschillende rekenmethodes

Je wilt je bedrijf graag te koop zetten. Uiteraard wil je een goede prijs voor je bedrijf krijgen. Waarmee moet je rekening houden en welke rekenmethodes zijn er? In dit artikel worden verschillende waarderingsmethodes uitgelegd voor het bepalen van de juiste verkoopprijs. Elke methode geeft een andere waarde aan je bedrijf en dit neemt verschillende voor-en nadelen met zich mee.

Intrinsieke waarde

Dit is de meest eenvoudige manier om een waarde te bepalen, maar hij is niet allesomvattend. Simpelweg bereken je met deze methode het verschil tussen de activa en de passiva. 

Het voordeel van deze methode is dat je snel de waarde van je bedrijf kunt bepalen. Uiteindelijk zegt de intrinsieke waarde niks over de potentiële kans om met de middelen geld te verdienen. Dit komt omdat de intrinsieke waarde enkel een momentopname is. Verder is de intrinsieke waarde makkelijk te manipuleren, door bijvoorbeeld afschrijvingen te veranderen. 

Het nadeel is dat je belangrijke onderdelen van een bedrijf zoals lopende contracten en kennis en kwaliteit van je medewerkers niet meeweegt. Daarnaast worden zaken als huur- of leasecontracten ook niet meegewogen. 

Vaak wordt de intrinsieke waarde in de onderhandeling door de koper als minimale ondergrens voor de koopprijs gehanteerd. 

 

Zet jouw bedrijf nu te koop

Multiples of vuistregels

Een andere rekenmethode die vaak wordt gebruikt in het mkb is de vuistregel, ook wel multiples genoemd. Je hanteert dan een factor op een bepaald resultaat. Denk aan jaaromzet, EBIT, EBITDA of de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt dan bijvoorbeeld x 5 of x 0,9 gedaan om een waarde van je bedrijf te bepalen. Ook hier kijk je dus naar resultaten uit het verleden en niet naar de toekomst van je bedrijf. 

Hoe hoog of laag de factor is die gebruikt wordt is onder andere afhankelijk van je branche en je regio. De waarde die met deze factor berekend wordt, wordt vaak gebruikt als allereerste indicatie. 

De geschatte waarde die is berekend met vuistregels kan voor een koper nadelig zijn. Je hebt bijvoorbeeld geen inzicht in de kwaliteit van het personeel of het feit dat er op korte termijn investeringen nodig zijn. Ook voor als verkoper is de waarde vanuit de vuistregels niet altijd in zijn voordeel. Stel dat je bedrijf net uit de opstartfase met lage winst is en lekker begint te lopen, dan wordt deze potentie niet meegenomen in de waardering. 

Maak gratis een account aan

Meer focus op de toekomst: rentabiliteitswaarde

Heb je een goed lopend bedrijf en is het redelijk om te denken dat de huidige winst ook in de komende jaren behaald wordt? Dan is deze methode geschikt om je bedrijfswaarde te bepalen. Je neemt de gemiddelde winst uit het verleden en extrapoleert dit naar de toekomst. Vervolgens deel je deze winst door het gewenste rendement. Dat gewenste rendement wordt meestal gebaseerd op de rente van een langlopende risicoloze belegging met daarbij opgeteld een marge voor reële risico's in het bedrijf, de markt of de branche. 

De rentabiliteitswaarde is een realistische methode voor een waardebepaling. Mede door te kijken naar het verleden en de toekomst, schets je een realistisch beeld voor de waarde van je bedrijf. Toch kan je over deze methode verschillende discussies voeren. Kijk je naar de winst van de het afgelopen jaar van je bedrijf of van de afgelopen jaren? Is de winstprognose voor de toekomst realistisch?

 

Discounted Cashflow: volledige focus op de toekomst

Deze methode wordt het vaakst gebruikt om de waarde van bedrijven te bepalen. Ook geeft het de meest zuivere waardering omdat niet naar de historie kijkt maar rekent met de te verwachten opbrengsten. Het is een vrij complexe berekening waarbij de kennis en ervaring van een financieel adviseur vaak nodig is. 

Allereerst maak je een meerjarenbegroting. Daarna bereken je kort gezegd alle te verwachten geldstromen met elkaar. Welke inkomende kasstormen verwacht je? En welke uitgaande? Het bedrag dat daaruit komt heeft de vrije cashflow. Hoe realistischer je deze berekening maakt, hoe betrouwbaarder hij wordt. 

Deze vrije cashflow wordt vervolgens contant gemaakt door de formule Weighted Average Cost of Capital (WACC) toe te passen. Daardoor bereken je dan de waarde van de onderneming.

Curi B.V.
Vendelier 2C
3905 PA Veenendaal
Blijf op de hoogte
© 2024 - Curi B.V.